Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace magisterskie

Wymagania

Standardy oraz tryb składania prac magisterskich są określone w Zarządzeniu Prodziekana Wydziału FAIS UJ ds. Studiów nr 3/2018 z dnia 22 maja 2018:

Obowiązki studenta przed egzaminem dyplomowym reguluje Zarządzenie nr 5/2018 Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12.06.2018​

Dodatkowe dokumenty:

Baza proponowanych tematów prac magisterskich