Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace licencjackie

Wymagania

Praca licencjacka powinna być przygotowana w trakcie trwania 3 roku studiów pod kierunkiem opiekuna. Celem pracy licencjackiej jest zapoznanie studenta z metodami i praktyką pracy naukowej. W szczególności powinien on nauczyć się wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach oraz umiejętności korzystania z literatury naukowej. Praca licencjacka w założeniu nie musi stanowić materiału naukowego przeznaczonego do publikacji.

Standardy oraz tryb składania prac licencjackich są określone w Zarządzeniu Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 3/2018 z dnia 22 maja 2018:

Obowiązki studenta przed egzaminem dyplomowym reguluje Zarządzenie nr 5/2018 Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12.06.2018​

Według obowiązującego Regulaminu studiów "Pracę licencjacką/inżynierską student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudnionego co najmniej na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy."

Formularz zgłoszeniowy wykonywanych prac licencjackich (do złożenia w sekretariacie dydaktycznym p. H-0-02, do końca semestru zimowego) w wersji:
DOC i PDF

Dodatkowe dokumenty:

Tematy prac licencjackich z fizyki, biofizyki, ZMIN i informatyki

Baza zgłoszonych tematów prac licencjackich