Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fizyka dla firm

Informacje ogólne

Fizyka dla Firm jest nowatorskim 3-letnim kierunkiem studiów licencjackich skierowanym do osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi, które oprócz tradycyjnej edukacji uniwersyteckiej pragną rozwijać umiejętności praktyczne. Zdobycie unikalnej wiedzy możliwe jest dzięki połączeniu klasycznego kursu fizyki, dostarczającego podstawowego, solidnego zasobu wiedzy i kształtującego umiejętności analitycznego myślenia, z wykładami i zajęciami praktycznymi prowadzonymi przez przedstawicieli przemysłu i biznesu. W ramach tych pierwszych, światowej klasy naukowcy pomogą poznać i dobrze zrozumieć otaczający świat, podczas gdy zajęcia prowadzone przez specjalistów z branży IT, przemysłu nowych technologii czy firm analitycznych umożliwią zdobycie unikalnej wiedzy praktycznej z pierwszej ręki. Ta mieszanka wiedzy podstawowej i praktyki zapewni unikalny zestaw wiedzy i umiejętności, który w przyszłości da olbrzymią przewagę na rynku pracy.

Nowa treść – Nowa forma

Fizyka dla Firm realizuje nowatorski sposób kształcenia studentów. Program studiów w znacznym stopniu prowadzony jest w formie zajęć warsztatowych, co daje większą elastyczność w procesie przekazywania wiedzy oraz stymuluje rozwój kreatywnego myślenia i umiejętności analitycznych. Kolejnym istotnym elementem programu są zajęcia współtworzone wraz z partnerami z różnych sektorów gospodarki (przemysł, finanse, IT), w tym przedmioty prowadzone w formie zagadnień problemowych, na które zapraszani są zewnętrzni eksperci. Chcąc odpowiedzieć na zapotrzebowania gospodarki, wszystkie prowadzone kursy zostały zorientowane na praktyczne zagadnienia z zakresu fizyki, matematyki, informatyki oraz elektroniki i automatyki. Ma to pozwolić na zdobycie umiejętności rozwiązywania rzeczywistych problemów.

Najważniejsze elementy programu Fizyki dla Firm obejmują:

 • podstawy fizyki i matematyki
 • podstawy informatyki
 • laboratoria praktyczne
 • wykłady prowadzone przez przedstawicieli przemysłu i biznesu (Wyzwania technologiczne firm oraz Studium przypadku)
 • możliwość realizacji praktyk u naszych partnerów biznesowych i przemysłowych
 • możliwość realizacji projektów licencjackich w firmach

Studia Fizyki dla Firm realizowane są w dwóch ścieżkach kształcenia:

 • ścieżka laboratoryjna

W program ścieżki wchodzą kursy z elektroniki, programowania, projektowania wspomaganego komputerowo czy współczesnych systemów pomiarowych (systemy czasu rzeczywistego, systemy rekonfigurowalne FPGA itd.)

 • ścieżka analizy danych

W program ścieżki wchodzą podstawy matematyczne analizy danych, metody numeryczne, bazy danych czy techniki uczenia maszynowego (machine learning i deep learning).

Kwalifikacje absolwenta

Współczesny rynek pracy często wymaga od przyszłych pracowników szeregu umiejętności, które wykraczają poza kursy tradycyjnych kierunków uniwersyteckich. Z drugiej strony pracodawcy oczekują od swoich przyszłych pracowników solidnych podstaw teoretycznych, które, z uwagi na specyfikę studiów technicznych, nie są przekazywane podczas nauczania. Co więcej, olbrzymią przewagę na rynku pracy mają ludzie posiadający umiejętności analitycznego i nieszablonowego myślenia czy pracy w grupie, co jest szeroko i wydajnie rozwijane na studiach fizyki.

Bazując na olbrzymim potencjale naukowo-badawczym, w tym wyśmienitej kadrze naukowej, światowej klasy zapleczu badawczym i współpracy międzynarodowej oraz implementując nowoczesne techniki kształcenia oraz kursy współtworzone w bliskiej współpracy z przemysłem i biznesem, na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej powstał nowoczesny kierunek, który pozwoli osiągnąć naszym przyszłym absolwentom sukces zawodowy.

 

Współpraca z otoczeniem gospodarczym

Do współtworzenia Fizyki dla Firm zaprosiliśmy przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, ale również światowych gigantów przemysłowych. Naszymi partnerami są:

 • ABB Corporation
 • Inglot
 • MeasLine
 • Nokia
 • Pratt & Withney

Co roku do wygłaszania wykładów zapraszamy również przedstawiciel innych firm, którzy jeszcze bardziej rozszerzają horyzonty naszych studentów.