Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) trwają zwykle cztery lata, są tworzone w określonych dziedzinach i dyscyplinach, prowadzą do otwarcia przewodu doktorskiego i do uzyskania stopnia naukowego doktora. Mogą je podjąć osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny i zainteresowane samodzielną pracą badawczą.

Jak podjąć studia

Każda osoba zamierzająca ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów jest zobowiązana założyć w systemie ERK indywidualne konto ERK, a następnie dokonać za jego pośrednictwem rejestracji na wybrane przez siebie studia oraz spełnić warunki wymagane dla jej potwierdzenia. Szczegółowy harmonogram oraz procedury dokonywania rejestracji są opisane w odpowiednich zakładkach w kartach studiów w katalogu 2018/2019 na stronie www.erk.uj.edu.pl oraz na www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Rejestracja na studia doktoranckie (ERK)

ERK Fizyka

 

ERK Astronomia

Rejestracja otwarta od 21.05.2018